Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Myspace button
Linkedin button

Vrijwilligersdag Alcander

In het kader van de Internationale Vrijwilligersdag, nodigde Alcander op 7 december allerlei maatschappelijke organisaties uit in het Cultuurhuis Heerlen. De organisaties mochten zelf kiezen, iemand uit het bestuur/leidinggevende of uitvoerende vrijwilligers sturen.

Vreemd
Ik nam als uitvoerend vrijwilliger van Abraxas een kijkje bij deze dag. Het programma dat van te voren werd toe gemaild leek me een beetje vreemd. Was dit een dag voor vrijwilligers? Het leek meer een bijeenkomst voor zzp-ers.  Maar vol goede moed en een dosis nieuwsgierigheid trok ik er op zaterdagmiddag naar toe.

“
Om 13:00u willen wij u graag verwelkomen in Cultuurhuis Heerlen. 
Bij binnenkomst krijgt u na aanmelding een naambadge uitgereikt en wordt u ingedeeld voor de middagactiviteit. Om 13.30 starten we met de officiële opening door burgemeester Depla. Roger Lataster zal een prominente rol op deze middag vervullen. Daarna zal de middag als volgt verlopen: 14:00 Best Practice 1: Succes Verankeren en Ondernemend Leren Werken
 en Ronde tafelgesprek met ervaringsdeskundigen. / 14:40 Pauze. / 15:00 Speeddate aan de hand van het ‘balboekje’ / 
16:10 Best Practice 2: Maatschappelijke  Beursvloer en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) en Ronde tafelgesprek met ervaringsdeskundigen. / 16:40 Afsluiting.”

Cursus en speeddate
Over Roger Lataster kan ik kort zijn; de redder van de dag. Met zijn geweldig humoristische stijl kan hij zo’n dag aan elkaar kletsen, mensen beledigen zonder ze te beledigen, blijven boeien, onderwerpen duidelijk maken d.m.v. een hoop onzin. Kortom Lataster maakt zo’n dag draaglijk.

Het eerste deel van de middag ging over de cursus “Succes Verankeren en Ondernemend Leren Werken”.   Iemand van Alcander deed de inleiding. Zij vertelde over de cursus en wat die aan de cursisten had gebracht. Ze vertelde ook over het thema van deze dag: ontmoeting. Dit deed ze aan de hand van het bekende filmpje van de twee mannen met de leeuw. Daarna volgde een ronde tafelgesprek met de cursisten. Zij vertelden over het verbeteren van hun bekendheid, interne en externe communicatie en wat dies meer zij.

Daarna gingen we speeddaten. Om de tien minuten moest men van stoel verschuiven en aan de hand van een balboekje moesten er wederzijdse vragen worden gesteld. Vragen zoals; welke activiteiten doe jij bij de stichting, wat kan je voor andere stichtingen betekenen en waar heb je behoefte aan als het gaat om samenwerking.  Na iedere tien minuten ging een bel en moest men wisselen.

Maatschappelijke Beursvloer
Bij het laatste deel van de middag werd er door iemand anders van Alcander verteld over de Maatschappelijke Beursvloer. Middels een filmpje werd duidelijk gemaakt wat dit was en hoe die dag was verlopen. Bedrijven ontmoetten maatschappelijke organisaties en keken wat zij voor elkaar konden betekenen. Daarna volgde er nog een ronde tafelgesprek met een aantal ondernemers die hadden meegedaan aan de beursvloer.

Aan het eind van de dag was er een Limburgs buffet.

foto vrijwilligersdag

Onwennig en onduidelijk
Al met al, een leerzame dag. Tenminste, voor mensen die in het bestuur zitten of een leidinggevende rol bekleden binnen de maatschappelijke organisaties. Voor de uitvoerende vrijwilligers kan ik me voorstellen dat er een hoog “nou en” gehalte optrad. Iemand die voor de Zonnebloem wekelijks ouderen bezoekt en hen een fijne dag bezorgd heeft niet veel op met “succes verankeren en ondernemend leren”. Zij willen gewoon dat doen waarvoor ze zich hebben opgegeven, bezig zijn met de cliënt.

Het speeddaten was voor veel mensen onwennig en onduidelijk georganiseerd. De groepen werden opgedeeld in wijken. Maar waarom? Ik werd bij de wijk MSP gedropt. Nu woon ik daar zelf wel. Maar als vrijwilliger was ik er voor Abraxas, de club die vrijwilligers regelt bij Cultura Nova, Het Parcours en Pinkpop. Was de wijknaam gewoon een manier om de verschillende groepjes aan te duiden? Of was het specifiek ingedeeld naar de vrijwilligers die in die wijk operationeel waren? Een dame vroeg me dan ook wat ik deed in de MSP groep en ik kon daar geen antwoord op geven. Ik heb drie dames kunnen spreken tijdens het speeddaten. Zij waren alle drie van de Zonnebloem. Dat gaf natuurlijk ook geen enorm breed beeld van de verschillende organisaties.

Het laatste deel, over de beursvloer, leek me bij de inleiding vooral een succesverhaal van Alcander. Het PR-praatje moest naar mijn idee meer de aanwezige wethouder overtuigen. Pas toen de mensen aan tafel vertelden over de initiatieven die er uit waren gekomen werd duidelijk wat dit in de praktijk ook daadwerkelijk heeft betekend. Maar ook hier, het leek me vooral interessant voor de kartrekkers van de diverse organisaties. Ik was niet alleen in deze veronderstelling want voor en na het speeddaten waren er al mensen vertrokken.

Wellicht kan Alcander in de toekomst wat beter nadenken over welke doelgroep zij wil aanspreken. Is het interessant voor de vrijwilliger in uitvoering? Ik denk dat er een hoop mensen hadden verwacht even als vrijwilliger in het zonnetje te worden gezet. Maar naast de regel van burgemeester Depla, die alle vrijwilligers bedankte voor het vele werk dat zij verzetten, is dat nooit meer teruggekomen. Het leek of Alcander drukker was met wat zij organiseerden.

Wat ik persoonlijk interessanter zou vinden
Is het wel zo’n goede ontwikkeling dat maatschappelijke organisaties steeds bedrijfsmatiger moeten werken? Dat onderwerp werd wel even door Roger Lataster naar voren gebracht. Maar het was geen echt topic. Of de vraag of stichtingen en verenigingen nog wel een haalbaar bestaan hebben in de toekomst. Door de individualisering is er nauwelijks aanwas van jongere vrijwilligers. Is de groep (stichting/vereniging) nog wel een manier die staande blijft? Wellicht dat er in de toekomst vooral kortdurende, wisselende activiteiten worden georganiseerd door losse initiatieven.

Bladerdeeghapje
De dag werd afgesloten met een Limburgs buffet. Daar werd dan ook gretig op aangevallen. Deze vegetariër heeft thuis wel nog wat bij moeten eten want veel viel er niet te eten zonder vlees. Er was één vegetarisch alternatief, een bladerdeeghapje met ei erin. En een verdacht stuk dat iets te veel leek op vis.

Article by Monica Dols

Monica Dols Dieren, kinderfeestjes, cultuurhuisheerlen, evenementen, creatieve dingen bedenken, positief, organiseren. Read 132 articles by


Luister ook naar DE AFGROND op de radio. Iedere maandag en woensdag tussen 22.00 en 23.00 uur op RTV PARKSTAD. Op 89.2 FM of via deze live stream.

RSS Parkstad Popstad

  • Parkstad Popstad Concertagenda
    13 maart Waylon – Limburgzaal, Heerlen Rowwen Hèze – Theater, Kerkrade Vicious Rumours, Disquiet – Oefenbunker, Landgraaf Invictus, Reyner, Last Day On Earth – Bluff, Heerlen Chaotic Hostility, MBK e.a. – Nieuwe Nor, Heerlen 14 maart Rowwen Hèze – Theater, Kerkrade Southern Blues Night: John Primer e.a. Parkstad Limburg Theater, Heerlen Open Podium – Café... […]

Email

Categories

Like us

Afgrond Archief

Better Tag Cloud