Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Myspace button
Linkedin button
Uncategorized

Intellectueel eigendom of vrijheid?

De strijd tussen intellectueel eigendom en copyright enerzijds en vrijheid anderzijds woedt nog steeds op en rond het internet. Waar moet de lijn worden getrokken en waarom dan precies daar? Het lijkt erg arbitrair om überhaupt ergens een lijn te trekken. De lopende ACTA-besprekingen over intellectueel eigendom neigen naar een oplossingsrichting waarin de bedenker van, […]

Email

Categories

Like us

Afgrond Archief

Better Tag Cloud