Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Myspace button
Linkedin button

Cultuurbrouwerij

Cultuurcriticus Ben van Melick en de Heerlense cultuurwethouder Barry Braeken voerden een openbaar gesprek over cultuur in Parkstad. Aanleiding was een gesprek dat ze hadden tijdens de presentatie van de nieuwe Heerlense stadsdichter Amber-Helena aan de bar bij café Pelt waar ze constateerden dat ze dat gesprek eigenlijk openbaar zouden moeten voeren…

De discussie werd een beetje beheerst door het pessimisme van Ben van Melick en een zogeheten generatiekloof tussen bepaalde kunst- en cultuurdisciplines, tussen de elitaire vormen van kunst en de meer volksere cultuur. Hoewel ik de angst voor de toekomst van de programmering omtrent het ‘moderne’ museum Schunck wel deel als ik hoor dat men zich aldaar wil focussen op de regionale tradities. Een compliment overigens voor Wethouder Barry Braeken die zich goed staande hield in deze discussie.

Ook ik deel de mening dat Kunst en Cultuur niet onderhevig is aan de middelen die de overheid te bieden heeft. Dat Cultuur veel breder is dan de elitaire kunstvormen en wat dat betreft doet Heerlen of liever gezegd Parkstad het zeker goed. De Culturele Lente in Heerlen is zeker nog gaande en in mijn ogen zeker niet ontaard in een Culturele Herfst zoals ik in een twitterbericht van een digitale discussiegenoot las.

Ik wil eenieder echter graag wijzen op enkele positieve ontwikkelingen in ons culturele landschap.

De positieve boost die Schunck heeft gegeven in het nabije verleden.

De positieve kracht van de Heerlense underground-cultuur, ontstaan in de (anti) kraakscène op het gebied van de moderne muziek. Echter juist daar zou de beeldende kunst iets meer promotie mogen genieten door de verschillende overheden en zich niet moeten beperken tot het verfraaien van enkele stadsdelen door graffiti-kunst.

De brede programmering van de podiumkunst in Heerlen;  ik noem maar even de Nieuwe Nor, Parkstad Limburg Theaters, Cultura Nova en het Cultuurhuis (voorheen Patronaat). De verschillende (particuliere) initiatieven welke trachten de verschillende deelgemeenten van Parkstad op cultureel vlak met elkaar te verbinden. Ook de positieve steun aan het ‘culturele’ sportlandschap mag hier in dit rijtje niet ontbreken.

Natuurlijk deel ik het besef dat we ons niet mogen laten verleiden door de euforie, dat we het zo goed doen in ons Heerlen omdat menige culturele ontwikkeling tot dusver achterbleef in andere regio’s van Limburg. Ik denk dat het goed is om te waken over de ontwikkeling en de kwaliteit in de verschillende disciplines en dat we alert blijven en onze aandacht niet mogen laten verslappen of met de neus in de wind gaan lopen vanwege alle complimenten van buitenaf. Tegelijkertijd ben ik ook van mening dat we met zijn allen voorzichtiger moeten omspringen met lukrake investeringen in nutteloze onderzoeken en lokale initiatieven, die ons doen geloven dat de meer kansloze cultuubrouwers daadwerkelijk kansen krijgen om hun artistieke kwaliteiten te mogen exploiteren.

En zeker is het ook dat er nog een slag te slaan in disciplines als literatuur, architectuur en landschapskunst.

Maar laat ons positief blijven en van onze eigen kracht uit blijven gaan… Rome is niet in een dag ontstaan, let wel, uiteindelijk ook weer ten onder gegaan…

Avé stadsgenoten en een mooie dag gewenst,

Koning Mobius

(Cultuurbrouwerij, 28-01-2013 – De Cultuurbrouwerij vindt maandelijk splaats in het café van Poppodium Nieuwe Nor.)

Article by Sjon Mobers

Sjon Mobers Sjon Mobers aka King Mobe, vormgever, plaatjes draaier, presentator, (be)denker en vooral kunstige nar, onafhankelijk grillig van binnen, warm naar buiten... Sjon Mobers tagged this post with: , , , , Read 12 articles by

Email

Categories

Like us

Afgrond Archief

Better Tag Cloud