Rss Feed
Tweeter button
Facebook button
Technorati button
Myspace button
Linkedin button

De Wortels van een Volk

“Ik ben een West-Afrikaan, geboren in 1967. Mijn verbondenheid met mijn volk is groot en ik ben trots op de prestaties en verworvenheden van mijn voorouders. Thuis vertellen wij ons, na het werk, nog de verhalen over het Wagadou-rijk en de heldendaden van de ghana’s. Zoveel jaren later sta ik in de voetsporen van mijn voorouders en scandeer vol trots hun naam, opdat mijn daden de volgende generatie met net zoveel trots moge vervullen.”

Wanneer een Afrikaan deze woorden uitspreekt, zal niemand hem dit kwalijk nemen. En terecht. Het zijn z’n wortels en het is de erfenis van zijn volk. Voor een belangrijk deel bepalen deze wie hij is. Hij mag hier trots en inspiratie uit putten. Wat is echter het verschil met het volgende stukje?

“Ik ben een Noord-Europeaan, geboren in 1967. Mijn verbondenheid met mijn volk is groot en ik ben trots op de prestaties en verworvenheden van mijn voorouders. Thuis vertellen wij ons, na het werk, nog de verhalen over Germanen en Kelten en de heldendaden van Arminius en Vercingetorix. Zoveel jaren later sta ik in de voetsporen van mijn voorouders en scandeer vol trots hun naam, opdat mijn daden de volgende generatie met net zoveel trots moge vervullen.”

Wanneer een Europeaan deze woorden uitspreekt wordt hij waarschijnlijk aangezien voor een nationalist of zelfs een racist.

60 jaar geleden heeft men begrippen als volk, vaderland, wortels en trots in de ban gedaan. Destijds was dit gezien de pas voorbije 2de wereldoorlog zeer begrijpelijk. Tegenwoordig is 90% van de mensen die de WO2 hebben meegemaakt dood en de rest heeft niet lang meer te leven. Veel mensen weten tegenwoordig niet eens meer waarom deze begrippen in de categorie ‘politiek incorrect’  worden geschaard. Vooral het linkse politieke spectrum, waartoe ik zelf ook behoor, gaat zeer verkrampt en slecht geïnformeerd met deze materie om.

Een ander voorbeeld. Ik verzoek de lezer om naar de volgende afbeeldingen te kijken en zich een mening te vormen over datgene waar zij voor staan.

Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

Afbeelding 4

Ik kan de lezer gerust stellen. Er staat geen enkel extremistisch, fascistisch of nazistisch symbool tussen. Hier volgt kort de uitleg per symbool:

Afbeelding 1:
Dit is het zonnerad, een duizenden jaren oud symbool, gebruikt door noordse volkeren, Hindoes en boeddhisten. Deze afbeelding stamt van een 6e eeuws pendant, opgegraven in Duitsland.

Afbeelding 2:
Dit is de sowilo-rune uit de oude futhark en staat voor zon en levenskracht. Runen zijn het pre-christelijke schrift van de germaanse volkeren en hebben tevens een symbolische en rituele waarde.

Afbeelding 3:
Dit is een Triskelion en is een symbool dat in vele culturen gebruikt wordt. In de Germaanse traditie staat het voor de drie hoorns waarin de mede Odroerir wordt bewaard. Deze goden-mede is een magische drank die inspiratie, wijsheid en poëtische welsprekendheid geeft.

Afbeelding 4:
Dit is Mjölnir, de hamer van Thor. Hij is de germaanse god van de donder en beschermer van de mensen. Mjölnir is een belangrijk symbool in Asatru, de moderne nazaat van de oude gemaanse religie.

Natuuurlijk is het zo dat diverse extrimistische groepen deze symbolen hebben misbruikt. Men moet echter niet de denkfout maken dat daarmee deze symbolen ineens slecht zijn geworden. In tegendeel, degenen die dergelijke symbolen proberen te kapen, hebben geen recht van spreken. Men zou juist met kracht deze symbolen moeten gebruiken, en wel met de intentie waarvoor zij ooit gecreëerd zijn.

Dan nog even terug naar de twee fictieve citaten uit het begin van dit artikel. Het feit dat de Europese mens zichzelf zijn culturele wortels ontzegt is op zijn zachtst gezegd misplaatst. Ieder volk op deze aarde heeft recht om zijn culturele erfenis, wortels en verworvenheden uit te dragen en ik zal ook eenieder toejuichen die dit doet. In Europa moet men leren dat dit een normale zaak is. Ieder mens is verbonden met de bodem die hem heeft voortgebracht, waar deze zich ook bevindt. Het geeft houvast in een tijd die voor veel mensen, ook in Europa, zeer complex is geworden. Deze worteling geeft bovendien het gevoel ergens en bij iemand thuis horen, waardoor men met minder angst, onzekerheid en wantrouwen de deur uit kan lopen.

Vooral in het debat over hoe men op een zinvolle met andere etnische en culturele groepen om moet gaan, kan deze worteling een positieve rol spelen. Nu wordt deze discussie nog te veel gekaapt door politiek correct geneuzel en door angst zaaiende politici in het verre linkse en rechts politieke spectrum.

Een volk met vertrouwen is een volk zonder angst voor de ander. Dit vertrouwen bouwt per definitie op een duidelijk besef van de eigen roots en een historische en culturele erfenis die in ons geval begint bij de Kelten en Germanen.


Article by Roger Dols

Roger Dols Asatru . Consultant . Kennismanagement . Runen . Projectmanagement . ICT . Schrijver . Innovator . Instrumentalist . Nietzsche . Euregio Maas-Rijn . Thymos . Co-creatie . Noordse bossen . Wardruna . Hofstadter . Kenniseconomie . Bismarck . Koffie . Franse kaas . Noordse Germaanse Mythologie Roger Dols tagged this post with: , , , , , , , Read 28 articles by
4 Comments Post a Comment
 1. Rinus van Alebeek says:

  De onvrede met je huidige omgeving is begrijpbaar. Van ooggetuigen en eigen ervaring weet ik dat de gemediaseerde verhoudingen in nederland op zijn zachts gezegd overstuur zijn geraakt. Dat je dan na het lezen van een boek tot de conclusie komt dat ‘we’ een ‘volk’ zonder ‘ roots’ zijn, is al even overspannen. Indien je een artikel een pleidooi wil zijn om de voor romeinse en voor christelijke beschavingen nader aan het licht te brengen, en dus een geschiedenis die qua hoogstaande civilisatie verder terug reikt dan het jaar 0 of kort daarvoor, dan kan ik je begrijpen. De indruk is echter anders. Hoe je het ook wendt of keert, onze roots gaan duizenden jaren terug en hebben een civilisatie gebracht hier in west Europa waar op geestelijk en cultureel niveau alles maar dan ook alles mogelijk is. Of overheid en bijlagejournalisten de vele ontwikkelingen al dan niet opmerken of ondersteunen doet niet ter zake. Indien je op de verworvenheden van ‘ons volk’ wil wijzen, staat je veel te doen, bijvoorbeeld de complete tekst van een encyclopedie uit je hoofd leren. En dan ben je nog maar aan het begin. — zeromoon . com / rinus staalplaat . wordpress . com

 2. Roger Dols Roger Dols says:

  “Dat je dan na het lezen van een boek tot de conclusie komt dat ‘we’ een ‘volk’ zonder ‘ roots’ zijn, is al even overspannen” Dat is in ieder geval niet mijn conclusie. Wij zijn een volk dat het grootste deel van zijn roots ontkent. Dat vindt ik fout. Het is dus inderdaad een pleidooi om eindelijk met een normale blik naar onze pre-christelijke en pre-romeinse (voor zover dit laatste er lokaal aanwezig was) te kijken. Daarbij moeten we niet verkrampt gaan doen vanwege zure politiek correcte neigingen, ook niet omdat de verstokte monotheisten hier niet op zitten te wachten of omdat de (neo-)nazi’s graag symbolen of verhalen willen kapen en verkrachten. Tja, het ‘verheffen’ (akelig begrip, maar ja) van de mens is een monstreuze taak. Maar beginnen met een onbevooroordeelde geschiedsvertelling, lijkt me een aardig begin. En de rol ver de media en zelfs van veel wetenschappers, vindt ik zeer kwalijk. In het LD (dé kwaliteitskrant…) vergeleek een journalist Arminius met Bin Laden en de Varusslag met de aanslag op de twin towers. Dan heeft die gast dus niet begrepen dat Arminius op eigen terrein vocht voor de eigen onafhankelijkheid van de romeinse bezetting en niet op andermans grondgebied. Dit alles dus nog los van wat je over Bin Laden kunt of wilt vinden. Dit alles was de strekking van mijn verhaal. Als het anders overkomt, dan wil het hiermee graag rechtgezet hebben.

 3. Ruud Peters says:

  Waarom moeten we perse trots zijn op onze geschiedenis. Is het niet handiger deze te accepteren zoals die is. Ik kan op een heleboel zaken trots zijn en ik keur net zo veel af. Dit geld ook voor je eigen ouders. Ben je trots op je ouders of niet. Ook zij hebben keuzes gemaakt die me trots maken en andere waarvan ik denk dat ze niet rechtvaardig, onhandig of anderszins ongelukkig zijn. Maar ja, trots en je wortels ontkennen zijn twee zaken die op een ander level zitten. Ik scandeer daarom: “Ik accepteer mijn afkomst” en tracht dit voor de komende generaties makkelijker te maken. Groet Ruud.

 4. Roger Dols Roger Dols says:

  Waar het mij om gaat is dat onze eigen geschiedenis al op school wordt weggemoffeld. Daarvoor in de plaats wordt breed vertelt over Romeinen, Egyptenaren en Perzen. Hoe interessant ik die geschiedenis ook vindt, het is niet de onze. Erger nog, de Romeinen waren onze bezetters.
  Nu verkondigen types als Geert Wilders dat het christendom onze culturele en religieuze wortels zijn. Dat is grote onzin. Onze noord-west-europese cultuur gaat duizenden jaren terug. Tot op de dag van vandaag zijn daar de sporen nog van te zien.
  Nu wil die trots niet zeggen dat alles koek en ei was. Het gaat er juist om dat de eigen geschiedenis niet mag worden weggemoffeld. De geschiedenis en onze wortels vertellen ons veel over wie wij zijn en waarom de dingen zijn zoals ze zijn.
  Het is zelfs zo dat wanneer er over germanen en kelten wordt gesproken, dat deze wordt verteld vanuit het perspectief van de romeinen en de christelijke kerk, hun vijanden! Dan weet je meteen waarom zij als barbaren worden neergezet en waarom dit verhaal dus genegeerd wordt.
  Een andere reden waarom deze worteling relevant is, is dat veel mensen in onze samenleving angstig (en dus xenofoob) zijn en het gevoel hebben dat ze vreemd in eigen land zijn. Deze mensen hollen nu massaal naar de PVV, omdat Wilders hen wel een ‘thuis-beeld’ geeft. Ik denk dat je dit ontheemde gevoel kunt wegnemen door mensen het eigen verhaal te vertellen.
  Dat is de basis. Wat je vereder in het leven doet blijft het resultaat van eigen beslissingen.

Email

Categories

Like us

Afgrond Archief

Better Tag Cloud